Hyresvillkor

Västerås Estrad & Festljud...

- när Du vill höras och din budget är låg!Hyresavtal för korttidsuthyrning


Gällande 2018-01-01Utrustningen ägs av Västerås Estrad & Festljud här nedan kallad uthyraren.


Hyresmannen får därför inte låna eller hyra ut, sälja, pantsätta, överlåta eller medföra utrustningen utomlands utan uthyrarens skriftliga medgivande.


Avbokning måste vara uthyraren tillhanda senast 3 dagar före hyresperiodens början.

Sker avbokning senare än så eller att beställd utrustning ej avhämtas, debiteras hyresmannen full hyra.

 

Hyresavgiften betalas kontant eller betalkort vid avhämtning, eller i förskott mot faktura.


Deposition kan bli aktuell som ny kund och uppgår till 50% hyran, och återfås vid hyrd utrustnings återlämnande, förutsatt att allt är i samma skick som vid utlämning.


Vid bokningen avtalas en tid för avhämtning av hyrd utrustning. Hyresmannen sörjer själv för säker transport av utrustningen, om inte annat avtalats.

 

Hyresmannen ansvarar för att utrustningen monteras, installeras och sköts på ett riktigt sätt enligt medföljande instruktioner.


Uthyraren ansvarar ej för fel eller skador på utrustningen eller person uppkomna på grund av felaktigt användande. Mot ersättning kan uthyraren även transportera och installera utrustningen på plats.

 

Hyrd utrustning skall återlämnas i samma skick som vid utlämnandet. Utrustningen skall fungera, och skall vara rengjorda från eventuell smuts, tejprester mm.

 

Alla kablar skall vara hoprullade på samma sätt som vid utlämnandet.

Skadade, saknade eller övrig hyrd utrustning ersätts kontant.


Om återlämnande av hyrd utrustning dröjer längre än hyresperiodens slut och det inte beror på uthyraren, debiteras dygnshyra för varje påbörjat dygn enligt gällande taxa.


Hyresmannen bär under hyresperioden fullt ansvar för hyrd utrustning. Skadad eller förlorad utrustning skall utan dröjsmål ersättas av hyresmannen.


Det åläggs hyresmannen att hålla hyrd utrustning försäkrad till dess fulla värde under hyresperioden, samt att förvara den säkert både under transport, bruk och när den inte används.


Utrustningen får under inga omständigheter förvaras i fordon annat än under transport.


Skulle trots dessa åtgärder förlust uppstå är hyresmannen skyldig att omgående göra polisanmälan samt underrätta uthyraren om det inträffade.


Varuvärdet på det förlorade debiteras hyresmannen och skall betalas inom 15 dagar.


Kontroll av giltig legitimation görs dels på hyresmannen och den person som hämtar utrustningen om det inte är densamma som hyresmannen.
Avtalet skrivs mellan bägge parter i samband med hämtning alt. bokning.Västerås Estrad & Festljud

-när Du vill höras och din budget låg!


                                            Copyright 2013-2021 Västerås Estrad & Festljud

Vi erbjuder

Uthyrning av enkla bärbara mobila lösningar för bra PA-ljudanläggningar för konferens, bröllop, kalaset, karaoke, trubaduren, studentfesten & events.

Enkla lösningar till lågt pris som ger dig som kund en bra musik & ljudanläggning.

Utrustning

  • Bärbart PA-ljud
  • PA-scenljud
  • Mikrofoner
  • Mixer
  • Ljus
  • Medhörning
  • Mobil ljudupptagning

Boka & hämta

Västerås Estrad & Festljud

-när Du vill höras och din budget låg!Besöksadress


   OSB Ny Adress!

Regattagatan 26 C

(Bakom Lidel på Björnövägen)

VästeråsE-post för kontakt


info@estradfestljud.se


Boka via e-post här!Telefon

 

   mob. 070-744 86 03Hemsida

 

   www.estradfestljud.seÖppettider


   10-18 vard eller enligt ök.